NEPÁL 2009
Kathmandu
Rikša v Kathmandu Durbar Square Durbar Square
Durbar Square Bhaktapur Bhaktapur
Bhaktapur Boudhanath Stupa Pashupatinath
Galerie            «    1/4    »